ZAKRES OFERTY

ZAKRES OFERTY

 • prace przedprojektowe na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • uzyskanie dokumentów niezbędnych do dalszych prac projektowych w imieniu inwestora:
 • określenie warunków technicznych przyłączeń;
 • mapy geodezyjne;
 • dokumentacje geologiczno-inżynierskie;
 • opinie hydrogeologiczne
 • operaty wodno-prawne
 • charakterystyki energetyczne
 • uzgodnienia;
 • odrolnienie działki
 • doradztwo w doborze działki pod inwestycje: sprawdzenie warunków zabudowy, gruntowo-wodnych oraz przyłączy;
 • projekty indywidualne architektoniczno-budowlane i wykonawcze budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, usługowych oraz przemysłowych wraz z  koordynacją wszystkich branż:
 • architektonicznej,
 • konstrukcyjnej,
 • sanitarnej,
 • adaptacje projektów gotowych;
 • projektowanie w zakresie obiektów istniejących:
 • inwentaryzacje stanu istniejącego
 • nadbudowa
 • rozbudowa
 • przebudowa
 • termomodernizacja
 • pełnienie nadzoru autorskiego na budowie;
 • pełnienie funkcji pełnomocnika w imieniu Inwestora przed organami administracji;