ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO

PROJEKT INDYWIDUALNY

  • Pomoc w doborze działki budowlanej pod względem warunków zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Przyszykowanie dokumentów oraz złożenie wniosku o warunki zabudowy lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
  • Przyszykowanie dokumentów oraz złożenie wniosków o przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej lub gazowej.
  • Wystąpienie z wnioskiem o zgodę na zjazd z drogi.
  • Odrolnienie gruntów i inne (jeśli wymagane w rozumieniu przepisów prawa).
  • Adaptacja gotowego projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu ze wszystkimi branżami projektowymi.
  • W razie zmiany kubatury, sposobu ogrzewania itp.: opracowanie dodatkowej charakterystyki energetycznej budynku wymaganej do pozwolenia na budowę.