Image

Autor: nlichota

Geodeta i mapa do celów projektowych

23 lutego 2021 - by - in Bez kategorii

Uprawniony geodeta musi wykonać aktualną mapę do celów projektowych w skali 1 : 500. Jest to mapa sytuacyjno-wysokościowa, która jest niezbędna do wykonania projektu budowlanego w Polsce. Na tę...

Read More

MPZP lub Warunki Zabudowy

29 września 2016 - by - in HTML, Web

W urzędzie gminy należy uzyskać wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunki zabudowy. W sytuacji, gdy nasza działka nie jest objęta MPZP, występujemy wówczas o wydanie decyzji o...

Read More